Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

 • księga uczniów
 • księgi arkuszy ocen
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księga korespondencji
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • uchwały Rady Pedagogicznej
 • uchwały Rady Szkoły Podstawowej
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • uchwały Rady Rodziców
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr upoważnień
 • rejestr akt osobowych
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego,
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych,
 • zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
 • (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
 • książka obiektu budowlanego,
 • księgi inwentarzowe i środków trwałych
 • dokumentacja spisu inwentaryzacyjnego
 • skontrum biblioteczne
 • ewidencja świadectw szkolnych,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • plany i sprawozdania
 • księga wyjść
 • archiwum szkolne (rejestr akt osobowych zarchiwizowanych, akta osobowe, dokumenty księgowe, płacowe, dokumenty wytworzone przez szkołę)

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie szkoły.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi
odpowiada: Adam Szadkowski
data: 30-04-2015
wytworzył: Anna Kuzańska
data: 30-04-2015
data: 30-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 599